Ana Banduka, ana.banduka@gmail.com

Nemam, kao i uvek, digitalni video, 2010