Jovana Braletić, joooooe7@gmail.com

Luster (Pucaj slobodno, imaš i na koga), video, 2012