TRANSMEDIJSKA
ISTRAŽIVANJA

Osnovno

Transmedijska istraživanja je glavni umetnički predmet na odseku Novi mediji. Posvećen je kreativnom upoznavanju savremene umetnosti i osposobljavanju studenata za realizaciju novomedijskih umetničkih projekata kroz razvoj konceptualnog mišljenja, tehničkih veština, tehnološkog i teorijskog znanja, kritičkog diskursa, stvaralačkog integriteta i odgovornosti.

Strategija

Program klase je zasnovan na kombinovanju transdisciplinarnog istraživanja i primeni različitih tehničkih postupaka za stvaranje inventivnih, autentičnih i društveno relevantnih projekata. Akcenat je na usklađivanju eksperimenta i istraživanja i studenti imaju punu slobodu u izboru koncepcija, metoda, formi i medija vodeći računa o efikasnosti, tehničkom nivou i materijalno-logističkim mogućnostima realizacije.

Nastava se realizuje kombinacijom praktičnog rada, predavanja, radionica, konsultacija i izlaganja. Praktičan rad je usmeren ka samostalnom izvođenju umetničkih projekata. Predavanja su namenjena fenomenološkom, poetičkom i teorijskom razmatranju novomedijske umetnosti i savremene kulture, a tokom 2018/2019 biće obrađene teme kao što su Umetnički VR i Umetnost i veštačka inteligencija. Gostovanja u zimskom semestru 2018 obuhvataju seminar Introduction to Generative Sound Synthesis koji će voditi Filip Koher sa HdK u Cirihu (20-25. novembar) i predavanje Vladana Jolera Exploitation Forensics o njegovom globalno afirmisanom novomedijskom projektu Internet Atlas i predstojećoj knjizi Critical Cartography of the Internet and Beyond (decembar). U letnjem semestru (mart/april) planirano je gostovanje profesora Antona Čiernog i Jaroslava Kiše sa Studija APK+ na AFAD u Bratislavi. Konsultacije su posvećene diskusiji koncepcijskih, formalnih i tehničko-proceduralnih aspekata nastajućih studentskih radova, kao i razjašnjavanju i produbljivanju predmetnih sadržaja.

Galerijsko izlaganje studentskih projekata, izabranih i postavljenih prema jasno profilisanim konceptima namenjeno je sticanju profesionalnog iskustva, uspostavljanju kontakta sa institucijama kulture, praćenju reakcija publike, osamostaljivanju, promišljanju, pozicioniranju i vrednovanju umetničkog identiteta srudenata. Od 2014 godine realizovane su izložbe Transsampler 2014 i Transsampler 2015 u okviru Festivala studenata umetnosti u Novom prostoru beogradskog SKC-a, i projekcija Transanimacije 2015 na Festivalu evropske studentske animacije (FESA) u kalemegdanskoj Barutani.

Kontekst

Pojam novomedijska umetnost se odnosi na širok spektar stvaralačkih metoda i pristupa koji prevazilaze postojeće medijske odrednice i preispituju granice između umetničkog iskustva, postupka i završenog dela. On označava stvaralačku poziciju pre nego umetnički rod ili žanr, a novomedijsko umetničko delo može biti identifikovano kao rezultat umetničkog postupka čije idejne, sadržinske i materijalno-tehničke odlike ne podležu striktnim definicijama jednog ili više medija i ne mogu se bezuslovno svrstati u neku od umetničkih disciplina kao što su slikarstvo, muzika, film itd. Uodnošavanje idejnih, etičkih, emotivnih, telesno-perceptivnih, materijalnih, prostornih i vremenskih aspekata u novomedijskoj umetnosti često se manifestuje tematizovanjem ili kritikom političkih, kulturnih i drugih društvenih pitanja.

TRANSMEDIJSKA ISTRAŽIVANJA