↑↑↑

a=a

tekst vladimira todorovića | pdf

Repro.

Dejan Grba, a, video instalacija, Galerija Doma omladine, 2006.

// algoritam selekcije //

a=selektuj a[n]; (n=niz od 10 do 30);

// algoritam selekcije se primenjuje na dnevnom nivou u periodu od 1.1.2005. do 1.1.2006. vreme izvršavanja je nekontrolisani deo algoritma.

// algoritam morfovanja //

a=a[n]; a[n]=morf (+ a[n+1]); (n=niz od 0 do 364); izvrši 1 morf, 1 sekunda;

//algoritam morfinga je jasan. nakon selekcije, svaka vrednost se pretvara u novu vrednost

//koja postaje stara vrednost i takve, sve dobijaju mesto u nizu a[n]. algoritam morfinga je

//stihijsko-vremenski. takođe, on se izvršava na nivoima sočiva aparatusa, svetla, zvuka, ---

//kompozicije, stanja, kao i stop-motion-a. svaka vrsta morfinga ima različite numeričke

//vrednosti u nizu.

// algoritam niza //

a=a[n]; (n=niz od 0 do 364);

a[n]=a; (n=random 365);

//ovaj algoritam je verovatno najkomplikovaniji i manifestuje se u raznim oblicima,

//niz identifikacija sa nečim veoma bliskim ali i nečim što je teško definisati.

//niz dezertiranja sebe postaje sopstveno poimanje i definisanje.

//niz kristalno jasnih elemenata nam nameću identifikovanje kroz mutnu alijenizaciju

//nedefinisano je definisano.

kraj

//u slučaju procesiranja vremena, rezultata, posmatrača, perceptivog, ili vizuelnog, algoritmi

//a brišu sve odnose osim pravila robustnog sistema a.

//svaki detalj postaje deo vizuelizacije sistema. svaka nova informacija koju sistem procesira

//ne remeti jezik sistema. jezik sistema je enkriptovan. interface i output su otvoreni.

Vladimir Todorović, a=a, katalog izložbe a, Galerija Doma omladine, Beograd, 2006.