↑↑↑

Umetnička platforma

Interesovanja i pristup

Započeo sam umetničku karijeru ispitivanjem koncepcijskih, metodološko-tehnoloških i izražajnih potencijala crtanja i slikanja. Moje aktuelno istraživanje fokusirano je na idejne, opažajne i kulturalne činioce konstrukcije, prikazivanja i interpretacije individualnog doživljaja stvarnosti u simboličkim i narativnim strukturama sa aspekta fizike, biologije, evolucione psihologije i kognitivnih nauka.

Moj pristup umetnosti je konceptualan i performativan. Motivisan je potrebom za učenjem, za promenom i za prevazilaženjem ličnih ograničenja i otpora kroz stvaralački postupak.

Produkcija, metodologija i stil

U produkciji kombinujem interdisciplinarno istraživanje, medijsko eksperimentisanje i generativne procedure. Radnu metodologiju zasnivam na principima svođenja, pročišćavanja i optimizovanja radi stvaranja kompaktnih projekata i njihovog konciznog predstavljanja. Slojevito tehničko razumevanje i suverenu kontrolu izražajnih sredstava smatram neophodnim za ostvarivanje umetničkih ideja, a stvaralački rad u digitalnoj tehnologiji sprovodim kritičkim osvešćivanjem njenih mogućnosti, logičko-ideoloških imperativa, ograničenja i protivrečnosti.

Moj stil je otvoren i formira se bez ambicije za uspostavljanjem ujednačeno prepoznatljivog umetničkog identiteta. Akcenat je na intuitivnoj i racionalnoj igri sa izazovima sopstvene maštovitosti, inventivnosti, fleksibilnosti i duhovitosti.

Odnos prema umetnosti

Mada je epistemološki i politički značaj savremenog umetničkog stvaralaštva marginalan, verujem da je suština umetnosti u promišljanju i preispitivanju svih relevantnih aspekata ljudskih iskustava, znanja i ideja, a odgovornost umetnika je da to promišljanje i preispitivanje predstavi inteligentno, jasno i nepretenciozno.

Odražavajući specifičnu čovekovu potrebu da prevaziđe svoje biološke i materijalne odrednice, umetnost nam omogućava osvešćivanje i uvažavanje činjenice da je život uvek zanimljiviji, a ljudski potencijali uvek kompleksniji od umetnosti, nauke, tehnologije i svake druge izolovane oblasti ljudskog iskustva.