↑↑↑

Autorska platforma

Pristup, interesovanja, metodologija i stil

Pisanje je integrisano u moj rad kao specifična forma stvaralačkog mišljenja za oblikovanje narativa. Motivisano je interesovanjima, utiscima i uvidima u umetničku i kulturalnu fenomenologiju, a fokusirano je na idejne, saznajne, tehnološke, poetičke i političke aspekte novomedijske/digitalne umetnosti i digitalne kulture. Autorsku metodologiju zasnivam na uodnošavanju interdisciplinarnog istraživanja, umetničkog iskustva, preispitivanja i kritičkog razmišljanja, a stil na klasičnoj konciznosti i jasnoći.

Jezik i teorijski diskurs

Jezik je moćno relaciono sredstvo za generisanje znanja, iskustava i uverenja, ali nije svemoćno i apsolutno. Njegova ograničenja proizlaze iz nesklada između neposrednog doživljaja stvarnosti koji je kontinualan, heterogen i intuitivan i semantičkih sistema koji su diskretni, homogeni i zahtevaju inteligentnu interpretaciju. I mada su zbog toga teorijski iskazi o umetnosti relativni, uslovni i nepouzdani, njihova značenja nisu amorfna ili proizvoljna. Ključni poetički činioci umetnosti su univerzalni jer nastaju evolucijom ljudske prirode i kulture tako da se mogu razmatrati racionalno i vrednovati objektivno. Ove lingvističke osobenosti zahtevaju pažnju i odgovornost autora, ali i čitalaca.