↑↑↑

Algoritamske provokacije

predavanje na beogradskoj politehnici | pdf

Predavanje u kojem prikazujem izbor izazovnih digitalnih umetničkih projekata čije poetike mogu da motivišu razvoj kreativnih alata u grafičkom i industrijskom dizajnu. Projekti algoritamski tretiraju koncepte kao što su: binarni zapis, piksel i matrična organizacija slike, statistički generisana kompozitna slika, interaktivni kompozitni portret, kultura kao baza podataka i infografika. Predavanje je realizovano na Visokoj školi strukovnih studija Beogradskoj politehnici 24 marta 2015.

pdf predavanja sa aktivnim medijskim sadržajima. za najbolji prikaz preuzmite fajl i otvorite ga na svom desktopu.