↑↑↑

Deep Else

etički aspekti digitalne umetnosti

Predavanje ispituje etičke aspekte i implikacije generativne metodologije u digitalnoj umetnosti. Digitalna umetnost obuhvata širok spektar stvaralačkih pristupa zasnovanih na neposrednoj ili posrednoj upotrebi (digitalne) tehnologije u korelaciji sa naučnim istraživanjima, koji prevazilaze postojeće medijske odrednice i preispituju granice između umetničkog iskustva, postupka i završenog dela. Mnogi digitalni umetnički projekti su u osnovi generativni jer umetnici svesno kombinuju predefinisane i nepredvidljive elemente u osmišljavanju, realizaciji i prikazivanju svojih radova.

Uvod prikazuje generativnost kao jedan od ključnih činilaca umetničkog stvaralaštva, a zatim ukratko prikazuje osobenosti digitalne generativne umetnosti. Centralna sekcija predstavlja izbor generativnih umetničkih projekata, njihovih koncepcijskih, tehničkih i poetičkih kvaliteta. Primeri ilustruju sposobnost umetnika da prevaziđu formalna, izražajna i estetska ograničenja digitalne umetnosti zadržavajući eksperimentalni karakter u slojevito produciranim radovima. Završna sekcija sa etičkog aspekta razmatra poetičke specifičnosti generativne umetnosti kao što su upotreba slučaja i neodređenosti, kognitivna napetost između banalnosti predefinisanih sistema i nepredvidljivosti njihovih ishoda, izvođenje složenog umetničkog dela u vidu istraživačke studije i ideja o umetnosti kao ludičkom, protonaučnom ili pseudonaučnom eksperimentu.

Predavanje pokazuje da transparentnost misaonih procesa u uspešnim generativnim radovima efikasno komunicira ludičku saznajnu motivaciju kao topološki sloj kreativnosti koji postoji pre naučnog ili umetničkog metoda. Istraživanjem nekontrolisanosti, kontekstualnih i participativnih potencijala stvaralačkog postupka, generativna digitalna umetnost može da podstakne i kritičko promišljanje odgovornosti u inovativnosti, u inventivnosti i u eksperimentisanju uopšte, a time i u političkim, ekonomskim i društvenim poduhvatima.

Predavanje će biti održano na konferenciji On Architecture u Galeriji Muzeja nauke i tehnologije u Beogradu od 1. do 15. decembra 2016.