↑↑↑

Raw

izložba cultural territories | pdf

Repro.

Raw, snimak postavke na izložbi Cultural Territories, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig, 2003.

Prateći mlade umetnike u tokom njihovih studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i u realizaciji prvih javnih izložbi, primetio sam da je njihov potencijal često umanjen nedovoljnim institucionalno-programskim prepoznavanjem i afirmisanjem značajnih razlika između njihovih autorskih potencijala. Zbog toga mnogi od njih ne uviđaju u potpunosti ili zanemaruju određene kvalitete svog rada tokom studija, dok im kasniju autorsku emancipaciju otežava nedostatak distance prema pragmatičkim društvenim strategijama koje su neophodne za uspešnu karijeru, ali imaju malo toga zajedničkog sa stvaralačkim mišljenjem.

Pokrenuo sam projekat Flu ID sa idejom da, kombinacijom radionica i predavanja, produkcije i prezentacije radova, pomognem studentima da započnu profesionalnu karijeru uočavanjem i razumevanjem tih važnih činilaca umetničkog delovanja. Projekat Flu ID je tretirao umetnička znanja i iskustva prvenstveno iz perspektive samih studenata, njihovih konkretnih interesovanja i potreba sa ciljem da ih informiše, da proširi njihove vidike, ali i da ih, kritičkim razmatranjem odnosa i jezičkih igara u svetu umetnosti, podstakne da povežu intelektualno, profesionalno, estetsko i etičko iskustvo.

Na izložbi Cultural Territories sam postavio dvokanalnu projekciju izabranih video radova nastalih u okviru projekta Flu ID, sa pratećom dokumentacijom. Naziv postavke Raw (Sirovo) aludira i na autorske pozicije predstavljenih umetnika i na tehnički karakter produkcije. Svežina radova je posledica intenzivnog stvaralačkog procesa čiji tehničko-estetski aspekt nije bio primarni interes njihovih autora. Glavni izazov njihovih autora je bio, a nadajmo se da je i danas, savladavanje ograničenja koja nastaju prenaglašavanjem akademskih i kulturalnih aspekata umetničkog stvaralaštva

Katalog izložbe Cultural Territories, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig, 2003.