↑↑↑

Dig Your Own Hole[1]

porodični album danijele bogićević | pdf

Repro.

Danijela Bogićević, Porodični album, objekat, 2005.

Porodični album Danijele Bogićević čine stare porodične fotografije na kojima su lica i ekstremiteti digitalno presvučeni krznom.

Uramljene sa dignitetom, pažljivo grupisane i osvetljene, one pretvaraju galeriju u spomen-sobu krvi i tla, nasleđa i tradicije sa porodicom kao mikro-horizontom društvene, ekonomske i političke stvarnosti odnosno kulturnih vrednosti koje ta stvarnost prepoznaje, usvaja i promoviše.

U takvom kontekstu, jedinstveni krzneni pokrivač redukuje obeležja individualiteta kroz koji se manifestuje ljudska priroda i ukazuje da je njen izvor genom – taj primordijalni parazit kojem su svi evolucioni varijeteti samo mašine za preživljavanje.

Da li će ljudska vrsta prevazići biološku perspektivu određenu diktatom seksualne reprodukcije? Opori cinizam sa kojim Mišel Uelbek u romanu Elementarne čestice[2] razmatra istoriju ovog pitanja i njegovog razrešenja (postizanje besmrtnosti i agamogeneze) može se smatrati ključnim za razumevanje identiteta svakog porodičnog albuma.

  1.  The Chemical Brothers, Dig Your Own Hole, Freestyle Dust / Virgin Records, 1997.

  2.  Mišel Uelbek, Elementarne čestice, Plato, Beograd, 1999.

Katalog izložbe Porodični album Danijele Bogićević, Galerija Doma omladine, Beograd, 2005.