↑↑↑

smisao.reči(umetnost);

projekat ključna reč: umetnost vesne opavský | pdf

Ključna reč: Umetnost je projekat Vesne Opavský posvećen ispitivanju izražajnih mogućnosti infografičkog procesiranja teksta, sa idejom da ukaže na pojmovne i društvene aspekte umetnosti u preseku sa informatičkom fenomenologijom. Nasuprot uobičajenim tekstualnim intervencijama u likovnom delu, koje često signaliziraju frustraciju umetnika da realizuje svoje namere apstraktnim likovnim sredstvima, Ključna reč: Umetnost pretvara tekst—njegovo generisanje, konzumiranje i implikacije—u tematsko-poetičku platformu koristeći apstrakciju programskog koda koji je na određenom nivou takođe tekstualan.[1] Razrađen formalno-proceduralni tretman kompjuterske i štampane prezentacije odražava entuzijazam umetnice za digitalno preispitivanje intimnih motiva, ali se može prepoznati i kao ironični komentar fetišizacije tehnologije kroz koncept omnipotentne informacije.[2]

Repro.

Vesna Opavský, Umetnost, digitalna štampa, 2013.

Projekat je u osnovi vizuelizovan pomoću oblaka reči, hijerarhizovanih prema učestalosti pojavljivanja. Oblake reči su, polovinom dvehiljaditih, inicirali veb poduhvati kao što je del.icio.us, servis za društveno indeksiranje i Flickr, servis za razmenu fotografija i videa. Izbor infografičkog rešenja sa takvim pedigreom u projektu Ključna reč: Umetnost ukazuje da se savremeni doživljaj interneta prvenstveno prelama u fokusu društvenih mreža. Internet pripada kompanijama koje poseduju infrastrukturu i kontrolišu protokole značajnih (društvenih) servisa, a ne korisnicima koji ih održavaju u životu dobrovoljnim dodavanjem sadržaja i besplatnim učešćem u komercijalizovanom posredovanju interakcijama.[3] Drugim rečima, ‛otvaranje’ medijskih sistema na internetu označava prelazak na nov način strukturisanja informacija i materijalnih resursa koji nalazi odgovarajući režim u umetnosti,[4] poglavito u digitalnoj infografici.

Digitalna infografika koristi softverske metode za prikupljanje, obradu i predstavljanje podataka, koje omogućavaju nove perspektive njihovog promišljanja i kontekstualizovanja. Polazeći od ideje da podaci nisu neutralni, mnogi umetnici infografike veruju i/ili tvrde da je njihov rad posvećen odgovornom[5] kreiranju projekata koji nevidljive stvari čine vidljivim.[6] Infografičku etiku, međutim, određuju one stvari koje u vizuelizaciji (p)ostaju nevidljive. Digitalni interfejs—hardverske arhitekture, programski okviri i protokoli—kao i infografički mehanizmi za prikupljanje, organizovanje i prikazivanje podataka, su filteri definisani specifičnim kriterijumima.[4] Oni, između ostalog, cenzurišu neravnopravnosti, nasilje i zlodela iz kojih nastaju podaci, ne nudeći rešenja za njihovo sprečavanje nego, u najboljem slučaju, naznake za njihovo efikasnije administriranje.[7] Popularna infografika predstavlja novu vrstu info-zabave odnosno spektakularizaciju ‛viših’ interesa kognitivnog kapitalizma.[8]

Reflektujući prioritete protoka i virtuelizovanja transakcija u kognitivnom kapitalizmu,[9] kulturni sektor tretira umetnike primarno kao generatore inspirativnih (estetskih) sadržaja, događaja i identiteta. Umetnik postaje ‛nematerijalni’ radnik zadužen za stvaranje, manipulaciju i prezentaciju afekata,[10] a kombinacija društvenog umrežavanja i kontinuiranog plasmana projekata postaje model uspešne karijere.[11] Slično kao što afekat iščezava iz društvenih mreža svojim apsolutnim racionalizovanjem u softveru,[4] inflatornim racionalizovanjem umetničkog mišljenja i postupka u tržišne konvencije i operativne obrasce sveta umetnosti, afekat nestaje i kao esencijalni umetnički proizvod. Umetnost je, uz to, na epistemološkom i političkom planu inferiorna nauci i tehnologiji koje formiraju najznačajnija saznanja o (ljudskoj) prirodi i oblikuju globalne trendove.[12]

Umetnost postaje izmičući pojam ne zbog eteričnosti umetničkog iskustva nego zbog kognitivne i političke irelevantnosti umetničkog stvaralaštva. Njegovim infografičkim filtriranjem, Vesna Opavský elegantno razotkriva pragmatički cinizam digitalne paradigme, banalnost društvenih odnosa, političkih i tehnoloških agendi koje uslovljavaju savremeni svet. To je svet u kojem bi slična demistifikacija mogla da se postigne infografičkim dodirom pojmova kao što su odgovornost, poverenje, uvažavanje, saosećanje, sreća.

 1.  Za izradu projekta su korišćeni programski jezici PHP, C++ (Google Custom Search API), skript jezik JavaScript, sistem za upravljanje relacionim bazama podataka MySQL i komunikacioni protokol REST (Representational State Transfer).

 2.  Theodore Roszak. The Cult of Information: A Neo-Luddite Treatise on High-Tech, Artificial Intelligence, and the True Art of Thinking. Berkeley, CA: University of California Press, 1994.

 3.  Dmytri Kleiner i Brian Wyrick. „Info-Enclosure 2.0.“ u Proud to be Flesh: A Mute Magazine Anthology of Cultural Politics After the Net, autori Josephine Berry Slater i Pauline van Mourik Broekman. London: Mute Publishing / Autonomedia, 2009: 66.

 4.  Alexander R. Galloway. The Interface Effect. Cambridge, UK: Polity, 2012.

 5.  Jen Lowe, Laura Kurgan, Maya Ganesh i Jake Porway. Lightness and Weight, Data and Social Justice. Minneapolis, MN: Eyeo Festival, 2013.

 6.  Fernanda Viergas i Martin Wattenberg. Digital Arts @Google: Fernanda Viergas & Martin Wattenberg & W. Bradford Paley. New York, 2010.

 7.  Julian Stallabrass. „Empowering Technology: The Exploration of Cyberspace.“ u Gargantua, autor Julian Stallabrass. London / New York: Verso, 1996: 47.

 8.  Neki od najtalentovanijih infografičkih umetnika i studija rade za velike medijske kuće kao što su The New York Times, The Wall Street Journal, Corriere della Sera, CNN, BBC.

 9.  Manuel Castells. The Rise of the Network Society. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2010: 100.

 10.  Charlie Gere. Digital Culture. London: Reaktion Books, 2008: 166.

 11.  Artur Żmijewski. Forget Fear. Berlin: Berlin Biennale, 2012: 10-18.

 12.  Douglas Adams. Richard Dawkins: Break the Science Barrier. TV emisija. BBC. 1996.

Katalog projekta Ključna reč: Umetnost Vesne Opavský, Beograd: Dom omladine Beograda, 2013.
Smisao reči Umetnost. Beograd: Politika, Kultura – Umetnost – Nauka br. 26/LVII, 12 oktobar, 2013: 6.