↑↑↑

Preporuke

informacije o preporukama

Uslovi

1. Za preporuku mogu da se obrate koleginice i kolege:
○ Kojima sam predavao najmanje dva semestra i ocenio najvišom ocenom.
○ Sa kojima sam uspešno sarađivao na relevantnim projektima.
○ Čiji rad dobro poznajem.

2. Najmanje mesec dana pre roka za predaju konkursnog materijala, a najmanje dva meseca pre roka za složenije preporuke treba da mi pošaljete:
○ Detaljan prikaz programa, stipendije, studijskog boravka, radionice itd. za koje tražite preporuku.
○ Kontakt podatke institucije ili osobe kojoj upućujem preporuku.
○ Vaše lične podatke koji se unose u formular preporuke prema uslovima konkursa.

2a. Ako vam je potrebna moja ranija preporuka bez važnijih izmena za novi konkurs, možete mi se obratiti najmanje sedam dana pre roka za predaju konkursnog materijala.

3. Preporuku vam inicijalno dostavljam na srpskom jeziku.

3a. Ako je potrebno da preporuka bude prevedena, pošaljite mi tekst profesionalno izvedenog prevoda na lekturu najmanje dve nedelje pre roka za predaju konkursnog materijala.

4. Finalnu potpisanu preporuku dobijate u zatvorenoj koverti.

Hvala na razumevanju što neću razmatrati zahteve koji ne ispunjavaju ove uslove.