↑↑↑

Instalacija Anticipacije je realizovana statističkom obradom materijala koji sam koristio u radu Alibi (Black or White).

Osnova projekta su tri video sekvence koje sadrže po 1177 slika i traju po 47.08 sekundi. Prva je bluescreen sekvenca iz spota Black or White Michaela Jacksona, modifikovana za kružno prikazivanje. Dve nove sekvence su izvedene sukcesivnim morfovanjem svih reprezentativnih ključnih slika, odnosno svih prelaznih ključnih slika prve sekvence.

Sistematskim usaglašavanjem i uprosečavanjem formalnih vrednosti kao što su osvetljaj, obojenje i položaj u te tri sekvence, izvedene su finalne fotografije i video klipovi.

Korišćeni postupci: Istovremena ekspozicija video sekvenci u jedinstvenu sekvencu; Istovremena ekspozicija 1177 slika svake video sekvence u po jednu sliku; Hromatsko-valersko uprosečavanje 1177 slika video sekvenci; Prevođenje hromatsko-valerski uprosečenih video sekvenci u po jednu sliku od 1177 (38×31) elemenata; Hromatsko-valersko uprosečavanje slika svake od uprosečenih video sekvenci.

Statistički zasnovane likovne transformacije referišu na rane eksperimente sa kompozitnom fotografijom, na pionirske radove sa analognim i digitalnim morfovanjem, na generativne i infografičke vizuelizacije savremenih umetnika, naročito na serije Amalgamations (1997-2010) i Color-Averaged Frames (1997-2012) Jasona Salavona, na seriju Illuminated Average (2000-2001) Jima Campbella, kao i na radove Disgrand i HSV Space Arrangement (oba 1998) Bena Fryja, Palette Reduction (2009) Rylanda Whartona i Cinemetrics (2011) Frederica Brodbecka.

One istovremeno ističu apstraktnu prirodu likovnosti i ukazuju na evolutivno uslovljenu manipulabilnost vida kao primarnog ljudskog čula, sredstva saznavanja i rasuđivanja.

Instalacija je prikazana u Kontakt galeriji SKC-a u Kragujevcu i na izložbi Besformno: promenjiva stvarnost u umetnosti novih medija u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu 2015.