↑↑↑

Alibi (Black or White) je umetnički deo mog doktorskog projekta. Realizovan je razlaganjem bluescreen sekvence iz video spota Black or White (1991) Michaela Jacksona na seriju slika, njihovim morfovanjem prema različitim protokolima i usklađivanjem sa zvučnim sadržajima u fleksibilnu, modularno organizovanu transmedijsku instalaciju koju čine video projekcije, zvuk i fotografije.

Napravio sam tri video kanala: za prvi sam sukcesivno morfovao 13 reprezentativnih slika protagonista originalne bluescreen sekvence, za drugi sam sukcesivno morfovao 13 prelaznih slika u morfovanju između protagonista u originalnoj bluescreen sekvenci i za treći sam sukcesivno morfovao svih 1147 slika originalne bluescreen sekvence. Tri video kanala su ciklični morf projekti čija trajanja mogu da budu slobodno određena. Zvuk sam izveo jednostavnim dinamičkim uodnošavanjem instrumentalne verzije Jacksonove pesme Black or White i šuma polarnog vetra. Postoji nekoliko alternativnih varijanti zvuka koje mogu da se koriste u instalaciji.

Fotografije sam izveo iz dve osnovne grupe video slika: 13 reprezentativnih slika protagonista originalne bluescreen sekvence (korišćenih za prvi video kanal) i 13 prelaznih slika u morfovanju između protagonista u originalnoj bluescreen sekvenci (korišćenih za drugi video kanal). Slike sam obradio, filtrirao i izradio fotografije dimenzija 61x51cm u tehnici AccuPhoto HDR štampe na Fuji saten papiru od 240g/m2.

Alibi (Black or White) istražuje mogućnosti digitalne algoritamsko-generativne metodologije za stvaranje ambijenta u kojem portret—međudejstvom perceptivnih, kognitivnih i emotivnih činilaca—aktivira posmatrača na identifikaciju i (auto)refleksiju. Narativne i simboličke vrednosti portreta se ističu likovnim transformacijama, animacijom i zvukom, a precizno određena radna procedura omogućava postizanje jasnoće i ekonomičnosti, i istovremeno otvara specifičan prostor za ispoljavanje stvaralačkih osobenosti.

Nadovezujući se na moje prethodne projekte i referišući radove drugih umetnika, Alibi (Black or White) je audiovizuelni događaj čiji likovni, kinestetički i zvučni kvaliteti omogućavaju da se portret doživi kao svojevrsno simboličko ogledalo i da se svesnim i/ili nesvesnim samoispitivanjem zahvate motivi kao što su likovno predstavljanje i interpretacija, telesne, kulturološke i estetske implikacije portreta, ideologija pojavnosti i priroda stvarnosti.

Instalacija Alibi (Black or White) : Demo One u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti (6-23 decembar 2012) sastojala se od 26 fotografija, 2 ciklična video kanala i zvuka (trajanje ciklusa 3 minuta i 22 sekunde). Realizovana je uz pomoć Kulturnog centra Beograda.

Snimci instalacije na blogu Milana Kralja Gallery Shots! The Unofficial Chronicle of the Gallery Scene in Belgrade.

Alibi (Black or White) pripada seriji mojih studijskih projekata u kojima se portret transponuje od likovne baze podataka ka događaju, kao što su Dog Life Days (1997), All My People... (2002), a (2006) i a[4] (2010). Razradom ovog projekta je nastala instalacija Anticipacije (2015).

Bibliografija

Dejan Grba, Rezime doktorskog umetničkog projekta Alibi (Black or White), 2012.

Dejan Grba, Kompletan tekst doktorskog umetničkog projekta Alibi (Black or White), 2012.