↑↑↑

Prikaz procedure

Repro.

Učesnici radionice su zajednički izabrali četiri osobe na lokaciji i svaki učesnik je samostalno fotografisao te četiri osobe pod istim uslovima (isti digitalni foto-aparat, stativ, pozadina, osvetljenje itd). Zatim je prema sopstvenoj kombinaciji morfovao dva para tih fotografija čije je dve međuslike morfovao u završnu međusliku koju je izradio na foto-papiru.