↑↑↑

Kraftwerk P-b-M je rani transmedijski eksperiment sa mogućnostima digitalnog zapisa za uzajamno prevođenje različitih vrsta informacija. Pretvaranjem zvuka u video zapis i pretvaranjem video zapisa u zvuk, rad istražuje apstraktne formalne vrednosti i sinestetičke efekte generativnog procesa.[1]

Modifikovane semplove iz kompozicija Taschenrechner, Autobahn, Radio Aktivität, The Man-Machine, Computer Welt 2, Die Robotter, Music Non-Stop i Pocket Calculator grupe Kraftwerk sam propustio kroz dva posebno napravljena programa. Jedan je reprodukovao zvučne partikule sempla (u trajanju od 1/25 sekunde) kao seriju slika koje sam zatim animirao, a drugi je reprodukovao tako napravljenu animaciju u seriju zvučnih partikula i spajao ih u novi zvučni zapis. Mada ovi programi direktno preuzimaju podatke iz jedne vrste fajla i pretvaraju ih u novi tip fajla dodavanjem odgovarajućih atributa (header i footer), originalna struktura i dinamika izvornog materijala su ostale sačuvane.

Finalni rad je instalacija koja se sastoji od velikoformatne video projekcije i sinhronizovanog zvuka. Premijerno je prikazan na samostalnoj izložbi u Galeriji Doma omladine u Beogradu 1998, a posle toga na brojnim međunarodnim festivalima i izložbama.

2006 godine sam napravio redizajniranu i rekodiranu varijantu pod nazivom Kraftwerk P-b-M Remix koja je prikazana na izložbi Synthetic Cinema u okviru konferencije Share u Beogradu od 7 do 9 aprila 2011.

Bibliografija

Branislav Dimitrijević, deo teksta Povremena istorija: Kratak pregled video umetnosti u Srbiji, 1999.

Miodrag Šuvaković, Umetnost dvadesetog veka u Srbiji: radikalne umetničke prakse, 2010.

  1.  Sve što je kompjuterizovano postaje broj: kvantitet bez slike, zvuka ili glasa [...] i svaki medij može da se prevede u bilo koji drugi. [...] Modulacija, transformacija, sinhronizacija; odlaganje, skladištenje, transpozicija; šifrovanje, skeniranje, mapiranje – totalno povezivanje digitalizovanih medija će izbrisati sam koncept medija.

    Friedrich A. Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, Brinkmann & Bose, Berlin, 1986 / Stanford University Press, 1999, str. 1-2.