↑↑↑

Neuporedive razlike

tekst miodraga šuvakovića | pdf

Repro.

Dejan Grba, Kraftwerk P-b-M digitalni video, 1998.

Dejan Grba je od projekta Stealth (Galerija Doma omladine, Beograd, 1996), preko serija slika [Plavi lotos (1998-2001)], do video radova [Kraftwerk P-b-M (1998)] ukazao na radikalnu kritiku ekspresionizma izvođenjem neekspresivnog i konceptualnog problematizovanja pojavnosti i smisla mas- i tehno-medijske slike u odnosu na razlike javnog i privatnog pogleda. Grba je u slikarstvu i, nešto kasnije digitalnim-ekranskim radovima, razradio pristupe ‘fenomenu ekrana’: od slikanog ekrana, do elektronskog ekrana na kome se generiše slika.

Uloga figure u njegovim delima je neka vrsta ‘simptoma’ pogleda koji se prepoznaje i koji se odvaja od viđenog: između svog ‘ja-stva’ i svesti o ‘tuđinu’. Na izložbi Stealth izložio je dela autora tajne (nedokučivog) i izraz trivijalnosti (vidljivog), odnosno obratno: izraz tajne (vidljivo) i izraz trivijalnosti (nedokučivo). Ova vrsta obrta je karakteristična za popularnu kulturu i, pre svega, američki fiction film prema kome on referira.

Miodrag Šuvaković, Umetnost dvadesetog veka u Srbiji: radikalne umetničke prakse, tom 1, str. 732-735: Tranzicija u uslovima rata / Tranzicijske umetnosti: neuporedive razlike, Orion Art, Beograd 2010.