↑↑↑

Ova serija predavanja je bila posvećena razmatranju kreativnog delovanja u likovnim umetnostima, filmu i popularnoj kulturi sa aspekata novijih prirodnonaučnih saznanja o percepciji, svesti i stvarnosti. Održana je u okviru tribinskog programa Biblioteke grada Beograda 2009 godine. Ovde su dati detaljni prikazi predavanja čija sažeta verzija je objavljena u zborniku radova Iznad realizma: Vane Bor, ur. Goran Milenković i Violeta Stojmenović, Narodna biblioteka, Bor, 2009.

Stvarno?

Priroda svesti i koncepti stvarnosti

Likovno

Opažanje, doživljaj, uvid

Alan Ford br. 5

Stvarnost kulture, društvenih odnosa i politika

Ovo (ni)je...

Identitet umetnika, umetnosti i umetničkog dela

Plakat

Plakat kompletne serije predavanja

Snimak

Snimak pilot predavanja održanog 2008 u Boru