↑↑↑

Aktivnosti u klasi 2009 / 2010

Izložbe

Crtanje: Izbor novih i nastajućih studentskih projekata
Galerija DKSG, Beograd, novembar 2009.

Ivan Iliev: Crteži
Göthe-Institut, Beograd, oktobar 2010.

Nemanja Nikolić: Crteži
Göthe-Institut, Beograd, septembar 2010.

Ana Marković, Nina Ivanović i Velimir Popović: Crteži
Göthe-Institut, Beograd, jun 2010.

Bogdan Vojnović: Urban Landscapes
Göthe-Institut, Beograd, april-maj 2010.

Nemanja Nikolić: Svuda oko nas
Nova galerija, Beograd, mart-maj 2010.

Nataša Stojanović: The Asphalt Paintings
Göthe-Institut, Beograd, mart-april 2010.

Lidija Delić i Sava Knežević: Stvaranje novih poetika
Srećna galerija SKC, Beograd, mart 2010.

Predavanja i radionice

Rizom grada
DigitGroup, beogradska novomedijska umetnička grupa

Drawing Restraint: Stvarati znači pružati otpor + Umetnost (koja) vređa
Dejan Grba

B.A.C.H.: Reference u likovnim umetnostima
Dejan Grba

Interpol und Deutche Bank, FBI und Scotland Yard
Dejan Grba

WordPress: Sam svoj majstor
Dejan Grba

Limited Edition
Dejan Grba

Ko?: Identitet u filmu
Dejan Grba

Studentske prezentacije

Tekstura, faktura, površina, linija, taktilno, vizuelno
Ivan Iliev, Jelena Čolić i Lidija Delić

Iznenađenje
Jovana Braletić, Jovana Višnjić i Tanja Bogdanić

Glupost
Nataša Stojanović, Nina Ivanović i Sava Knežević

Nežnost
Ana Banduka, Ana Marković i Ksenija Jovišević

Cut-and-Paste
Nemanja Nikolić

Plakat (1939-1945)
Velimir Popović

Strah
Bogdan Vojnović, Nikola Krstić, Stefan Tasić i Ana Ivanovski

Le Dernier Cri
Marija Šević