↑↑↑

Aktivnosti u klasi 2011 / 2012

Studenti

Marija Avramović
Studijski boravak na L’École nationale supérieure d’art de Nancy, 2012.

Mihaela Vujnović
Studijski boravak na L’École nationale supérieure d’art de Nancy, 2012.

Pavle Jovović
Studijski boravak na ENSBA, Paris, 2011.

Izložbe

c3:
Galerija DKSG, Beograd, 17-30 novembar 2011.

Ksenija Jovišević i Milica Stefanović: Crteži
Galerija DKSG, Beograd, 3-14 novembar 2011.