↑↑↑

c3: 2010

Repro.

Izložba prikazuje izbor radova koje su realizovali studenti na predmetu Crtanje u klasi mr Dejana Grbe, docenta na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu tokom školske 2010/2011 godine. Radovi odražavaju profilisane poetike mladih stvaralaca koji u crtačko istraživanje unose konceptualne činioce umetničkog delovanja kao što su struktura, taktika, diskurs, politika i kulturne igre.

Mogućnost da svoje radove izlože kriterijumski jasno profilisanoj selekciji, da učestvujući u postavljanju i promociji izložbe ostvare kontakt sa institucijama kulture, i da neposredno dožive reakcije stručne i najšire javnosti, otvara prostor studentima za osamostaljivanje i za promišljanje, pozicioniranje i vrednovanje njihovog umetničkog identiteta u kontekstu savremene umetnosti.