↑↑↑

prezentacija u kc kataliza | pdf

Prezentacija eksperimentalnih projekata i studija u kulturnom centru Kataliza 30 aprila 2014. Sastoji se iz pet celina: Uvodne napomene, Slikarstvo i identitet, Transformacije, Portret i studija i Provokacije.

U uvodnim napomenama navodim biografske detalje, prikazujem svoj odnos prema umetničkoj kreativnosti i komentarišem eksperimentalne aspekte umetničkog stvaralaštva. Slikarstvo i identitet je izbor eksperimenata sa slikarskim postupkom, identitetom slikarstva i identitetom umetnika: Stealth, 1995; Everything is Good, 1998 i Le Lotus Bleu, 1998-2002. Transformacije su izbor eksperimenata sa medijskim transformacijama i sa interaktivnošću: Dog Life Days, 1997; Kraftwerk P-b-M, 1998; R-Luger, 2002 i aula_100, 2006. Portret i studija sadrži izbor eksperimenata sa konceptima i vizuelizacijama portreta i eksperimenata sa izvođenjem složenih projekata u vidu studije: All My People Right Here Right Now, 2003; Topografski portreti, 2005-2011; a, 2006 i Studija, 2010. Provokacije su izbor projekata zasnovanih na kritici identiteta, društvene uloge i društvene pozicije umetničkog dela: Male-Free Environment, 1996; Pray! Too Many Secrets, 2001 i Thalassa, 2006.

pdf (reprodukcije i opisi projekata)  |  zvučni snimak (mp3 69mb)  |  video (dropbox 1024x720px 650mb)  |  video (youtube)  |  plakat