↑↑↑

Ovaj rad sam realizovao na radioničko-izložbenom projektu Rizom grada koji je bio posvećen formalizaciji spoznajnog mapiranja pomoću GPS-a i interneta.

Spoznajno mapiranje je zasnovano na individualnom, nelinearnom i diskontinualnom doživljaju prostora i prostornih relacija. Moja urbana strategija u Beogradu favorizuje medijstizovane (elektronske) transakcije u odnosu na fizičke. Prikazao sam je GPS crtežom kojim sam registrovao svoje mirovanje i deo internet saobraćaja u periodu od 7 jula 2010 u 16:46:36 do 15 jula 2010 u 00:02:47. Mada je sve vreme bio na radnom stolu u mom studiju, navigacioni uređaj je zbog nepreciznosti GPS-a zabeležio 8438 pozicija na putanji dugoj 34.8km. Ta putanja je generativna studija greške odnosno odstupanja od idealnog modela, koje značajno određuje i tehnologiju i stvaralački postupak.

Geoputanje internet saobraćaja sam napravio izabravši 18 veb sajtova koje sam pregledao u tom periodu. Za svaki od njih sam pronašao geografske koordinate servera (IP adresa) preko kojih je ostvaren paketni prenos i povezao ih. Internet je distributivna mreža u kojoj postoji mnogo mogućih scenarija za povezivanje tako da putanje imaju i vremensku dimenziju.

Rad sadrži GPS putanju mirovanja i sve internet geoputanje koje su i animirane u vidu virtuelnih preleta, a može se pregledati interaktivno preuzimanjem KMZ fajla i otvaranjem u veb aplikaciji Google Earth u Chrome brauzeru ili otvaranjem u desktop aplikaciji Google Earth.

Detalji glavne putanje: GPS uređaj Garmin GPSmap 60Cx | Trajanje 7 dana 7 časova 16 minuta 11 sekundi | Broj pozicija 8438 | Dužina puta 34.8km | Površina 2.104km2 | Prosečna brzina 0.2km/h | Maksimalna brzina 17.9km/h.

Neki od projekata za prikazivanje geoputanja internet saobraćaja: Visualizing the Global Topology of the MBone, 1996; Ride the Byte, 1999 (ART+COM); An Atlas of Cyberspace, 1997-2004 (Martin Dodge i Rob Kitchin) i Mapping the Internet, 2008 (Matthew Zook).

Detalji geoputanje za veb stranu Wikipedia 15 jula 2010 u 17:05:22: Beograd: IP 192.168.1.145; lat=44.8168850752771; lon=20.453640818595886 | Dublin: IP 77.67.75.201; lat=53.34399288223421; lon=-6.273193359375 | Berlin: IP 89.149.183.238; lat=52.52060806001903; lon=13.39731216430664 | Washington D.C.: IP 207.88.13.62; lat=38.899583425982705; lon=-77.0306396484375 | Atlanta: IP 207.88.12.9; lat=33.770015152780125; lon=-84.38873291015625 | Miami: IP 207.88.12.6; lat=25.78381688178459; lon=-80.2056884765625 | Washington D.C.: IP 207.88.13.62; lat=38.899583425982705; lon=-77.0306396484375 | San Francisco: IP 208.80.152.2; lat=37.77831314799669; lon=-122.4209976196289.

Studija pripada seriji radova koji razmatraju mogućnosti studijskog, istraživačkog pristupa za izradu složenog projekta čiji ukupan efekat prevazilazi uobičajeno shvatanje studije kao pomoćnog likovnog sredstva namenjenog razjašnjavanju, proradi ili usavršavanju koncepcijskih, tehničkih i formalnih činilaca za potrebe glavnog, završnog dela. Ostali radovi u toj seriji su Dog Life Days (1997), All My People Right Here Right Now (2002), Scream Mirror (2003), a (2006), Alibi (Black or White) (2012) i Anticipacije (2015).

Traceroute for Wikipedia

Traceroute za Vikipediju.

Značajna referenca je pionirski GPS projekat Laure Kurgan You Are Here: Museu, MACBA, Barcelona iz 1995 godine.

Bibliografske reference o mapiranju interneta: Dodge, Martin, i Rob Kitchin. Mapping Cyberspace. New York: Routledge, 2001; Dodge, Martin, i Rob Kitchin. The Atlas of Cyberspace. Harlow, UK: Pearson Education, 2001.

Podatke za glavnu GPS putanju sam animirao u projektu Study 7/0 (2018).

Studija je prikazana na izložbama Nove tehnologije 2010 u Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva i Rizom grada u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu 2010.

Bibliografija: Dejan Grba, Znam šta sam crtao prošlog leta, 2010.