↑↑↑

Intervjui

izbor intervjua koje sam objavio u periodici

Gravity and Levity

Razgovor sa Markom Broganom2006

Jedan ili nekoliko V.T.

Razgovor sa Vladimirom Todorovićem2006

Slučaj Kapelica

Razgovor sa Jurijem Krpanom2003

Učiniti fikciju relevantnijom

Razgovor sa Jozefom Tašnadijem2001

Tajni jezik medija

Razgovor sa Slavicom Panić2001

Daj! Daj! Daj!

Razgovor sa Miodragom Krkobabićem2001

Umetnost kao zli višak

Razgovor sa Ž. Kovačem i N. Marković2001

Elektroni i fotoni

Razgovor sa Darkom Gajićem2000