↑↑↑

c2: 2010

Repro.

Izložba prikazuje izbor radova koje su realizovali studenti na predmetu Crtanje u klasi mr Dejana Grbe, docenta na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu tokom školske 2009/2010 godine. Radovi odražavaju profilisane poetike mladih stvaralaca koji u crtačko istraživanje unose konceptualne činioce umetničkog delovanja kao što su struktura, taktika, diskurs, politika i kulturne igre.

Za nove avanture

Izlaganje omogućava studentima da se predstave javnosti i da sagledaju svoju produkciju u oblasti u kojoj će najvećim delom realizovati svoje umetničke karijere. Proces selekcije radova, pripreme i realizacije izložbe ih vodi ka upoznavanju i razumevanju institucija kulture, njihovih zahteva, dinamike, efekata i potencijala. U kombinaciji sa odzivom publike, ovaj proces kod umetnika često budi ambivalentno osećanje nesigurnosti i ushićenja, frustracije i potvrđivanja, zasićenja i praznine, navodeći ih da preispitaju svoju motivaciju, društvenu poziciju i odnos prema radu. Ta vrsta kritičkog promišljanja je neophodna za samosvestan pristup sistemu savremene umetnosti koji svoje učesnike stavlja pred brojne izazove između obećanja kreativne, svestrane i uzbudljive egzistencije i teško dostižnog uspeha.

U takvom kontekstu, naziv izložbe c2: označava otvoren prostor za istraživanje, pronalaženje i stvaranje novih vrednosti, prostor događaja i promene u koji ovi mladi umetnici stupaju opremljeni darovitošću, znanjem, upornošću i hrabrošću. Da li i kako će nam ponuditi svoje doživljaje, zapažanja i iskustva u novim avanturama, zavisi prvenstveno od njih.

dejan grba, tekst u katalogu izložbe, dom kulture studentski grad, beograd, 2010.