↑↑↑
Repro.

foto-robot 2

Repro.

foto-robot 1

Radionica Photo-Robot je bila posvećena kreativnom razmatranju likovnih i konceptualnih aspekata identiteta, njegovog prikazivanja i instrumentalizovanja koristeći jednu od danas brojnih tehnika digitalne vizualizacije kao sredstvo i kontekst za promišljanje društvenih odnosa i individualnih pozicija. Realizovana je na Letnjoj umetničkoj školi beogradskog Univerziteta umetnosti u Sremskim Karlovcima tokom jula 2009.

Polazište radionice su bila dva foto-robota koje sam napravio morfovanjem po tri izabrana portreta učesnika drugih radionica Letnje škole.

Znajući kako i sa kojom grupom, ali ne i sa kojim konkretnim osobama sam radio, učesnici radionice Photo-Robot su imali zadatak da izaberu jedan od ta dva foto-robota i da ga rekonstruišu kombinacijom likovnog i detektivskog mišljenja, percepcije i intuicije.

Tako su nastali virtualni portreti čija likovna uverljivost i karakterne odlike istovremeno otvaraju prostor za igru i za promišljanje materijalnih, političkih i ideoloških činilaca u oblikovanju, prikazivanju, distribuciji, konzumiranju i vrednovanju identiteta.

Kombinovanjem umetničko-istraživačkih aktivnosti, predavanja i filmskih projekcija, cilj radionice je bio da prevaziđe konvencionalno tematizovanje identiteta i da podstakne učesnike na kritičko sagledavanje složenosti umetničkog stvaralaštva, a naročito njegove korelacije sa kulturnim politikama i zavisnosti od društveno-ekonomskih trendova. Radionica Photo-Robot je nastala razvojem projekta 2D MutantZombies.

Tekst

Miodrag Šuvaković: Digitalne mikroekologije portreta

Dokumentacija

Radionica: Sremski Karlovci 2009

Instalacija: Beograd, Galerija DKSG 2011

Predavanja

Eva Kamerer: Rodni identitet sa evolucione tačke gledišta

Dejan Grba: Bastards of the Cool (Photo-Robot)

Dejan Grba: Ko? (Identitet u filmu)

Reference

Sir Francis Galton, eksperimenti sa kompozitnom slikom

Nancy Burson, pionirka digitalnog morfovanja

Primeri analognog i digitalnog morfovanja u videu

Daniel Lee, digitalna simulacija morfovanja

The Identity Project, Wellcome Collection, London

Umetnici

Nemanja Nikolić, Jovana Mirković, Nataša Stojanović, Miloš Miletić

Liudmila Kartoshkina, Nikola Đorđević, Tamara Jeremić

Jovana Momčilović, Danai Iliopoulou

Radovi
Repro.

Instalacija u Galeriji DKSG Beograd, 2011.