↑↑↑

Ovo je prikaz predmeta Crtanje koji sam predavao kao asistent od 1998 do 2006, a kao docent od 2006 do 2012 godine na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Dokumentacija pokriva izbor radova u periodu od 2008 do 2012 godine.

Crtanje je tehnički najjednostavniji, ali najekonomičniji i najefektniji likovni postupak. Ono najjasnije odražava sposobnost likovnog umetnika da uspostavi i kontroliše veze između percepcije, opservacije, razmišljanja, vrednovanja i materijalizacije. Crtanje razvija veštine konceptualizacije i apstrahovanja, koje omogućavaju kreativni uvid u različitim kontekstima i na najširem ličnom planu. Zbog toga predstavlja najvažniju poetičku odrednicu likovnih umetnosti.

Polazeći od ovih ideja, zasnovao sam program klase na tehničko-metodološkoj i diskurzivnoj nadgradnji crtačkog postupka i na razvijanju istraživačkog pristupa umetničkom stvaralaštvu. Program je bio realizovan kombinacijom praktičnog rada, predavanja, radionica i konsultacija.

Važan deo moje nastavne metodologije je galerijsko izlaganje novih i nastajućih studentskih projekata izabranih i postavljenih prema jasno profilisanim kustoskim konceptima. Između 2009 i 2012 godine sam realizovao tri izložbe u Galeriji DKSG, seriju mikro izložbi i revijalnu izložbu u Göthe-Institutu. Učešće u postavljanju i promociji izložbi, kontakti sa institucijama kulture i neposredno praćenje reakcija stručne i najšire javnosti, pomoglo je mnogim studentima u osamostaljivanju, promišljanju, pozicioniranju i vrednovanju njihovog umetničkog identiteta.

Među alumnijima ovog predmeta su Vladimir Todorović, Slavica Panić, Ivan Grubanov, Veljko Onjin, Ana Nedeljković, Damjan Kovačević, Jelena Vitorović, Ana Banduka, Ana Marković, Aleksandra Kovačević i Jelena Nikolić, kao i Nemanja Nikolić, Isidora Krstić, Nina Ivanović i Nataša Stojanović, koji su inicirali i vode umetnički prostor U10 u Beogradu od 2012 godine.