1 and/or 3 Conceptual Arts: Conceptual, Post-Conceptual and Contempoary Art

Tehnika = (od grčkog τέχνή) umetnost, veština, zanat, metod, sistem.

Koncept = ideja, pojam, zamisao, misaoni plan, projekt ili program.

Naslov ovog predavanja je parafraza naziva rada Vladimira Todorovića One and Five or Six Chairs iz 2003/2004, koji je parafraza rada Josepha Kosutha One and Three Chairs iz 1965 godine, jednog od najpoznatijih radova konceptualne umetnosti.

Repro.

Ad Reinhardt, novinska karikatura, 1945.

Različite istorije, interpretacije i poimanja umetnosti, njenih sadržaja i promena. Različite konceptualne umetnosti odnosno konceptualna osnova umetnosti kao ljudske delatnosti zasnovane na razmišljanju i artikulaciji u kulturno-istorijsko-ekonomsko-političkim uslovima. Leonardo Da Vinci.

Kratka šetnja kroz konceptualizacije: Todorovićev kratki viedeo rad Talking From the Barrel iz 2002 godine i njegova veza sa poetikom švajcarskog umetnika Romana Signera.

Konceptualna umetnost u novijoj istoriji, sažet presek.

Počeci Modernizma polovinom 19 veka. Realizam kao koncept Gustavea Courbeta.

Erik Satie, Pablo Picasso, Marcel Duchamp (readymade), Dadaizam, René Magritte nadrealistički konceptualista, posleratna umetnost u Evropi: „dematerijalizatori” Yves Klein, Pierro Manzoni.

Uticaj Duchampa u SAD, John Cage, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Minimalizam, Fluxus (Nam June Paik, muzičar), Joseph Beuys (šaman, superstar ili...), Edward Kienholz (concept tableaux), Marcel Broodthaers, On Kawara, Andy Warhol (Pop-Art), Sol LeWitt.

Konceptualna umetnost u Velikoj Britaniji kao reakcija na sistem umetničkog obrazovanja, grupa Art & Language, u SAD kao reakcija na sistem profesionalnog umetničkog rada i sveta umetnosti, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Robert Smithson (Land Art), procesualna umetnost (Walter DeMaria, Tehching Hsieh, Roman Opalka).

Postkonceptualna umetnost polovinom sedamdesetih godina: prelazak sa polja analize umetničkog dela, umetnosti i sveta umetnosti na šire fenomene kulture, ekonomije, politike (Hans Haacke), tehnologije, nauke itd, ali i svakodnevnog života (Peter Fischli & David Weiss).

Ako je Der Lauf der Dinge video spot za vernu kompaniju A.C.M.E. umetnika-kojota u utrci sa pticom trkačicom kulture, kakvo je onda značenje crtića Soup or Sonic iz 1980 godine?

Filmography

Peter Fischli & David Weiss, Der Lauf der Dinge, 1987.
Sophie Fiennes, Slavoj Žižek: The Pervert's Guide to the Cinema, 2006.

Bibliography

Tony Godfrey, Conceptual Art, Phaidon, New York, 1998.
Miško Šuvaković, Konceptualna umetnost, Muzej savremene likovne umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2007.
Nova umetnost u Srbiji 1970-1980: pojedinci, grupe, pojave, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1983.