Art - Culture = Art: Culture - Art = ?

Promenljivi modeli uodnošavanja umetnosti i kulture. Kulture bez umetnosti. Kulturni cinizam: od propagandnog filma (Leni Riefenstahl, Der Ewige Jude, Why We Fight, itd), preko ciničnog neutralizma ili uopštavanja autoriteta dokumentarnog filma (narativi bez jasnog političkog pozicioniranja i/ili referenci), do neskriveno cinične eksploatacije situacija i sadržaja u Mondo žanru (Gualtiero Jacopetti i naručena/organizovna ubistva za potrebe filma Africa Addio iz 1971).

Repro.

Philip-Lorca diCorcia, Mario, 1978.

Umetnost i nova društveno-političko-ekonomska paradigma kulture kao prostora organizovane proizvodnje, prikazivanja, predstavljanja, posredovanja, prodaje i konzumacije različitih sadržaja i odnosa. Poetsko-produkcijski pluralizam i “društvene uloge” umetnosti: od romantičnog radikalizma umetnosti (Woody Allen, Bullets Over Broadway, 1995) do umetnosti kao posla.

Oportunistički i tehnokratski karakter umetnosti omogućava joj lako i brzo prilagođavanje promenama kulturnih obrazaca, skoriji primer je umetnost kompjuterskih igara, ali u znatnoj meri i ograničava kreativni prostor koji nastaje distanciranim kritičkim mišljenjem.

Umetnici: Jan Svankmajer, Giuseppe Arcimboldo, Philip Guston, Bernd & Hilla Becher, Marx Bros., Artur Zmijewski, Balint Szombathy, Philip-Lorca diCorcia, Constanze Ruhm, Martin Creed, Rirkrit Tiravanija, Alighiero Toscanni, Jennifer Steinkamp, Sven König, Tobias Bernstrup & Palle Torsson.

Filmography

Aleksej Balabanov, Of Freaks and Men, 1998.
David Silverman, The Simpsons Movie, 2007.
Goran Gajić, Laibach: Pobeda pod suncem, 1987.
Woody Allen, Bullets Over Broadway, 1994.
Woody Allen, Deconstructing Harry, 1997.

Bibliography

David Kerekes & David Slater, Killing for Culture: Death Film from Mondo to Snuff, Creation Books, 1996.
Dejan Grba, Cinizam situacije, Kultura - Umetnost - Nauka Br. 33/LI, 27 novembar, str. 06, Politika, Beograd, 2007.